👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans pyssel

Skapad 2021-01-19 11:56 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 5
Varje vecka får eleverna möjlighet att skapa ett pyssel av utvalt material.

Innehåll

Eleverna har ett stort intresse för skapande och genom att ha framme material ges eleverna förutsättningar att själva starta upp projekt. Eleverna får varje vecka ett nytt material att upptäcka och arbeta med, det finns tänka produkter att framställa men det är även fritt för eleverna att spinna vidare och använda materialet till andra ändamål.

Långsiktiga mål utifrån syfte/målen?

 • Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. 
 • I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

 

Mål/Syfte

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 

Centralt innehåll

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna har under hela fritidstiden, tillgång till visst material för att skapa tänkta produkter eller på eget initiativ, andra ändamål. Pedagogerna uppmuntrar till aktivitet samt finns som stöd vid behov. 

 

Projektet sträcker sig över hela terminen och materialet byts ut varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -