👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall - fritidshem Bäckskolan

Skapad 2021-01-19 12:15 i Bäckskolan Linköping
Grundskola F – 9

Innehåll

Lärande mål

Formulera ett eller flera mål för arbetet med området. Målen beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

 

Undervisning

Beskriv de aktiviteter som kommer att genomföras och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Ange tidsramar och ansvarsområden. Beskriv hur eleverna ges inflytande över arbetet.

 

Utvärdering

Beskriv hur ni ska dokumentera och utvärdera hur väl målen har nåtts. Detta görs med fördel tillsammans med eleverna.