👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och hälsa

Skapad 2021-01-19 13:04 i Förskolan Sandvik Umeå
detta är en testplanering, baserad på dagens aktivitet i gymnastiksalen
Förskola
Enligt skolverket påverkar fysisk aktivitet "barns fysiska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. Mer än 85 procent av barnen vistas dagligen i förskolan och tillbringar en stor del av sin vakna tid där. Det gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelser, motoriska förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor." Här finns även utrymmet för språkstimulerande och tydliggörande pedagogik för att stötta upp aktivitetens/lektionens struktur, genomgångar och språklig förståelse och utveckling (Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C. & Reuterswärd, M., 2019). En tydlig struktur av aktivitet och dess "färdstäckor" kan även skapa en känsla av trygghet, menar Edfelt, D, et al. (2019).

Innehåll

Struktur

 1. Inledning: Gemensam samling (2 grupper) med genomgång av aktivitet
 2. Vald aktivitet (timer)
 3. Avsluta aktivitet, städa ihop och samlas i mitten
 4. Avslappning (instruerad med lugn musik) Här går vi igenom hela kroppen från tårna upp till huvudet och ut i fingrarna, samtidigt som vi lägger stort fokus på andningen. Avslutas med en stunds tystnad där fokus läggs på tanken (ex. "Försök tänka på ngt som gör att du känner dig varm och glad inombords") Det är ok att berätta och man vill, när "kroppen vaknar och vi sätter oss upp".
 • Aktiviteten kan vara vald av pedagog/er eller vald av barnen genom samtal och/eller röstning (demokrati + delaktighet)
 • Delar i aktiviteten kan tydliggöras genom timetimer (ex. app eller analog), bilder (ex. inprint), Tecken (TSS/TAKK), osv.
 • Genom att använda kompletterande kommunikation (ex. TSS, bildstöd, etc.) kan arbetsminne stöttas och språklig utveckling stimuleras.

Länk till skolverkets text ang barns fysiska aktivitet: https://www.skolverket.se/download/18.75bdbbb116e7434ebf825ff/1580996613958/F%C3%B6rskolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf

Uppgifter

 • V. 4 Hinderbana och avslappning (Gul +Grön)

 • V. 5 Bollek och avslappning (Gul + Grön)

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18

Matriser

Rörelse och hälsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1