Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden och nordisk mytologi

Skapad 2021-01-19 13:29 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss hur allting började; från big-bang och den första mikroorganismen till vilka spår av forntiden som vi idag kan se i naturen. Vi kommer att lära oss hur människorna levde på sten-, brons,- och järnåldern och hur de olika åldrarna placeras ut på en tidslinje. Vi kommer även lära oss mer om gudar och hjältar i nordisk mytologi.

Innehåll

Innehåll

Period

v. 3-13

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Avstämningar med muntliga och skriftliga uppgifter.

 1. Sätta figurer i rätt ordning: från mikroorganism till människa 
 2. Vilken ska bort: bilder på spår av fornfynd i naturen.
 3. Benämn typiska föremål till rätt människa från rätt tidsepok.
 4. Placera tidsålder till rätt plats på tidslinjen.
 5. Berätta eller skriv, med hjälp av stödord, om två berättelser ur nordisk mytologi.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Kunna återge exempel på hur man kan se spår av forntiden i naturen.

Kunna beskriva människors levnadsvillkor och se utvecklingen mellan de olika tidsepokerna.

Kunna beskriva det tidstypiska för tidsepokerna; redskap, bostäder, familjer.

Kunna placera ut tidsepokerna på en tidslinje.

Kunna återge huvuddrag ur två berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi.

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

 • Bildspel och film om urtiden och hur jorden skapades.
 • Faktatexter om fossiler, kräldjur och dinosaurier.
 • Promenad i närområdet för att upptäcka fornfynd.
 • Skapa tidslinjer och placera ut sten-, brons-, och järnålder.
 • Skriva, rita och berätta om hur människan levde under de olika tidsepokerna.
 • Skriva, rita och berätta om övergången från samlar- och jakt-samhälle till jordbrukssamhälle.
 • Filmer och uppgifter om gudar och hjältar i nordisk mytologi.

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Muntliga och skriftliga kommentarer på avstämningarna.

Uppgifter

 • Benämn typiska föremål till rätt människa från rätt tidsepok. Placera tidsålder till rätt plats på tidslinjen.

 • Hur livet startade

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: