👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-01-19 13:33 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Hur skriver man när man vill uttrycka en åsikt? Hur kan man påverka andra genom sin text? Under det här arbetsområdet ska du få lära dig att skriva en argumenterande text och öva på alla språkliga drag som är viktiga när man försöker övertyga andra.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig att uttrycka en åsikt i skrift genom att använda tydliga argument och språkliga drag.

 

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du:

- kunna skriva en text med rätt struktur (rubrik, inledning (åsikt), argument, avslutning)

- kunna använda skiljetecken på ett korrekt sätt

- kunna skriva med röd tråd så att din text går att följa och förstå

- ge och ta emot kamratrespons och utifrån det förbättra din text

 

Arbetssätt

- Häfte med gemensamma och enskilda övningar

- Skriva en egen argumenterande text på datorn

- Ge kamratbedömning

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom din slutgiltiga text.

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris argumenterande text åk 5

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Behöver stöd för att skapa en argumenterande text med en eller flera åsikter.
* En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
* En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
Behöver stöd för att skapa en struktur.
* Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
* Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering.
Skrivregler
Osäker på skrivregler. Behöver öva mer på skiljetecken och stavning.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med säkerhet. * Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och punkt används med säkerhet.
Helhetsbedömning
Eleven behöver stöd för att följa instruktionen och skriva en argumenterande text som innehåller ett eller flera tydliga argument.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar som en argumenterande text. Textens innehåll och form är anpassade till syfte och mottagare.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte och mottagare.