👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttala/ljuda bokstäver och ord

Skapad 2021-01-19 13:20 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Arbetsområde rörande uttal och ljudande av bokstäver och ord.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
När det kommer till verbal kommunikation är det inte enbart grammatik och vokabulär som är viktiga; även uttalet spelar en central roll i överförandet av information mellan sändare och mottagare.

Innehåll

Eleven kommer ges möjlighet att utveckla sin läsförmåga genom att träna på att ljuda enskilda bokstäver och, i förlängningen, enkla ord

Moment 1. Gå igenom alfabetet och träna på att ljuda varje bokstav. Koppla ljud till bokstav och bokstav till ljud.

Moment 2. Allteftersom tryggheten i ljudandet ökar kommer fokus att läggas på att koppla ihop två bokstäver, i syfte att öva på hur ett ljud övergår i ett annat.

Moment 3. Träna på att ljuda sig igenom ett helt ord.

 

Övning kommer även att ske vid lämpliga situationer under skoldagen. Som vid högläsning eller vid genomgång av namnsdag.

 

Bedömning sker formativt under arbetets gång, samt summativt med specifika testsituationer.

Matriser

KOM
Läsa

Elevens progression gällande ljudning och uttal

Grundläggande
Fördjupande
Kommentar
Uttala/ljuda enkla ljud
Eleven deltar i att ljuda ett antal ljud relaterade till bokstäver.
Eleven kan ljuda bokstävernas ljud.
Uttala/ljuda sammansatta ljud
Eleven deltar i att ljuda bokstäver vilka följer på varandra, exempelvis en orddel.
Eleven kan ljuda bokstäver vilka följer på varandra, exempelvis en orddel.
Uttala/ljuda ord
Eleven deltar i att uttala/ljuda enskilda ord.
Eleven uttalar/ljudar enskilda ord.