👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-01-19 13:43 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Under de kommande veckorna kommer du att få lära dig mer om Norden. Du kommer få läsa, lyssna, titta på filmer, skriva och diskutera. Du kommer få välja om du gör delar av arbetet enskilt eller i mindre grupp. Du kommer få träna på studieteknik och göra ett prov.

Innehåll

       Nordens länder

       Nordens klimat

       Namngeografi Norden

       Nordens kultur och naturlandskap

       Nordens befolkning

       Vilka länder som hör till Norden

       Likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

       Hur de nordiska länderna samarbetar

       Hållbar utveckling

 

Vi kommer använda oss av:

Digilär

Geografi Utkik 4-6

Filmer från studi.se

Filmer och fakta från So-rummet.se

Fältstudier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6