👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibacken projektstart VT 2021

Skapad 2021-01-19 13:54 i 103411 Förskolan Ruddammen Stockholm Östermalm
Förskola
Barnen möter naturvetenskapliga fenomen i staden. Vi fortsätter att fördjupa oss i VÄDER. Nu med fokus på årstidsväxling, vad händer med vädret och naturen när vi går från höst till vinter, och från vinter till vår/sommar. Vad vattenmolekylen består av och hur snö, frost och is bildas.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Projektplanering vårterminen 

Barnen möter naturvetenskapliga fenomen i staden: VÄDER 

Syfte: Att fortsätta fördjupa sig i det naturvetenskapliga fenomenet väder. Nu med fokus på årstidsväxlingen höst/vinter/vår - vad händer i naturen när det går från höst till vinter/vår. Vattnets olika former (fast, flytande, ånga), vad vatten består av och hur snöflingor och is bildas. Ser molnen annorlunda ut på vintern/våren. 

 

 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Vi fortsätter att utveckla barnens analysförmåga genom att utgå från barnens tankar och teorier och den samlade kunskap barngruppen har tillsammans men också ny kunskap som de kommer fram till. Kommunikativ förmåga att kunna ge uttryck för sina tankar, lära sig nya begrepp, vidga begrepp (få större förståelse för vad som ryms i exempelvis begreppet vatten).  

 

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Årstidsväxling: höst, vinter, vår, sommar, hur ändras vädret och naturen. Vad består vatten av? Vattenmolekyl (2 väte- och 1 syre) - is och snö = vattenmolekyler som går samman och bildar snö- och iskristaller, att förstå detta på en enkel nivå. Vattnets olika former.  

 

 

 

Aktivitetsplan

Vi tittar tillbaka på höstterminen. Samlar barnens tankar och använder metakognitiva frågor: såsom vad har vi lärt oss? Vad förstår vi nu? Gör en tankekarta tillsammans över barnens samlade kunskap.

Vi fortsätter undersöka vatten med förstoringsägg, undersöker is, frost och snö. 

Tittar i litteratur tillsammans, vad är vatten? Vad består det av? Hur bildas snö? Hur bildas is? 

Hur är vädret på vintern? Vad händer i naturen? Tittar tillbaka på hur det var i höstas och jämför. 

Hur är vädret när det blir vår? Vad händer i naturen osv. 

I ateljén inspireras av uppförstorade snöflingor och skapa utifrån dem (vika och klippa, göra pärplattor, skapa med paljetter, vit färg på mörkt papper osv.) Skapa med lera, konstruktion med olika material och tekniker. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18