👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA: Hästar

Skapad 2021-01-19 13:57 i Linblommans förskola Nordanstig
Tema utifrån intresse av hästar
Förskola
Under våren har vi tänkt arbeta med tema: Hästar. Detta utifrån att stora delar av barngruppen har ett stort intresse för just hästar. Vi tänker oss kunna få in många delar av läroplanen i detta arbete.

Innehåll

TEMA: Hästar

Var är vi? (Bakgrund)
Det hela började med att barnen lånade in käpphästar ifrån äldrebarnsavdelningen. Därefter har intresset och lekarna till stor del handlat om hästar. Vi tänker oss att det kan bli ett spännande tema att arbeta utifrån under vårterminen. 

Var ska vi? (Syfte och mål)
Vi vill att barnen ska finna lusten att lära och undersöka ämnen de är intresserade av. Vi vill att de får en ökad kunskap i hur de tillgodoser sig information och att de utvecklar förmågan att resonera och reflektera.
Sen är det ju bara en bonus att vi kommer att bli proffs på hästar!

Hur gör vi? (Genomförande)
Vi börjar med att lyfta in hästarna i vår grundverksamhet. Vi försöker samtala om vad hästar gör/äter/ser ut osv. Dessutom ska vi utmana barnen i deras tankar och frågor samt möta upp de nya vägar och funderingar som kommer upp under temats gång.

Aktiviteter kring ämnet
Språk
Vi lånar böcker på biblioteket samt lyfter in ramsor och sånger i samlingen. Vi utmanar språket genom samtal och diskussioner.

Musik
Lilla hästen Plopp
Hopp, Hopp, Hopp
Cirkushästen
Min kära lilla ponny

Skapande
På grund av flytten så kommer fokuset i det här temat ligga på annat än skapande då vår ateljé i stort sett är nerpackad.

Lekar
Hinderhoppning med käpphästar

Matematik
Hur stor är en häst?
Små hästar och stora hästar

Naturkunskap
Vad äter en häst?
Anatomi
Var bor hästar?
Vad gör hästar?

Digitalisering
Peppy Pals
Bildmanipulation?

Övriga aktiviteter
Avslutande med hästbesök v.7 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18