👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2021-01-19 14:15 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 2 Engelska
I år har vi 40 minuter engelska varje vecka.

Innehåll

I år kommer vi att utgå från arbetsboken Small steps.

Boken har tydliga rubriker:
Numbers, verbs, animals, body parts, colour, people, school, days of the week, food and drink, clothes.

Vi arbetar med ett kapitel i taget. Vi gör många av övningarna tillsammans i stor eller liten grupp. Vi gör olika lekar som passar till. Vi sjunger sånger och tittar på bilder eller filmer.

Fokus ligger på det muntliga, att våga och försöka kommunicera på engelska.  Du kommer också att få chans att träna på att känna igen och skriva ord själv.

Under arbetets gång kommer du att få tips på bra övningar på t ex elevspel för att kunna träna hemma också.

 

Bedömning
Efter avslutat kapitel kommer läraren att bedöma dina kunskaper och fylla i den matris som följer med planeringen. Du bedöms utifrån deltagande på lektionerna och korta diagnoser.

Det finns kunskapskrav först för skolår 6, då man också får betyg i engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 2

Rubrik 1 Small steps

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Kapitel 1 Numbers
Jag deltar i gemensamma övningar. Jag kan härma efter när vi räknar.
Jag är klar med kapitlet. Jag kan räkna själv. Jag kan också skriva några tal.
Ny aspekt
Kapitel 2 Animals
Jag deltar i gemensamma övningar. Jag kan härma efter när vi pratar om djur. Jag kan säga några djur.
Jag är klar med kapitlet. Jag kan namnet på några vanliga djur. Jag kan också skriva några ord. Jag deltar i samtal och försöker att svara på engelska på egen hand.
Ny aspekt
Kapitel 3 Colours
Jag kan säga de vanliga färgerna. Jag kan översätta meningar/frågor som börjar med Is it, No it is osv till svenska
Jag kan säga de vanliga färgerna och känner igen dem i skrift. Jag kan också skriva några färger. Jag kan svara med enkla meningar. Jag kan läsa och förstå enkla meningar om djur som börjar med Is it a cat och sedan svara på dem.
Ny aspekt
Kapitel 4 Verbs
Jag förstår några vanliga verb. När jag hör ett verb kan jag göra rörelser som visar att jag förstår.
Jag kan ge enkla muntliga uppdrag till en kompis. Jag kan flera vanliga verb.
Ny aspekt
Kapitel 5 School
Jag kan följa instruktioner om saker man har i skolan. Jag känner igen enkla fraser. Jag visar att jag förstår om ett ord är i singular eller plural.
Jag kan berätta vad jag tycker om. Jag kan några vanliga ord både i singular och plural.
Ny aspekt
kapitel 6 Body parts
Jag deltar i sånger och andra gemensamma övningar om kroppen. Jag kan översätta meningar som börjar med I am, He is osv till svenska
Jag kan sätta in kroppsdelarna i korta enkla meningar. Jag kan översätta meningar som börjar med Jag är, han är osv till engelska och väljer rätt ord för är.
Ny aspekt
Kapitel 7 clothes
Jag känner igen det engelska ordet för många vanliga kläder. Jag visar det genom att peka och säga efter. Jag kan översätta enkla meningar som börjar med I have got, she has got osv till svenska.
Jag kan berätta vad jag har på mig. Jag kan säga vilken färg olika kläder har. Jag kan läsa enkla meningar som börjar med I have got, she has got osv på engelska och sedan svara på dem på engelska.
Ny aspekt
Kapitel 8 Food and drink
Jag kan några ord för vanliga saker som man kan äta och dricka.
Jag kan säga vad jag tycker om och inte tycker om att äta och dricka. Jag försöker att skriva några ord själv.
Ny aspekt
Kapitel 9 People
Jag kan säga det engelska ordet för olika personer, t ex familjeord som bror, farmor osv.
Jag kan berätta lite om min familj på engelska.
Ny aspekt
Kapitel 10 Days of the week
Jag kan säga veckodagarna. Jag känner igen veckodagarna när jag ser dem i skrift.
Jag kan säga vanliga fraser, om vilken dag det är nu, vad det var för dag igår och vad det är för dag imorgon osv Jag kan skriva några av dagarna. Jag kan läsa veckodagarna.