👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass, SVA

Skapad 2021-01-19 14:34 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska som andraspråk
Vi väcker barnens intresse för alfabetet och barnen får bekanta sig med bokstäverna form och ljud. Arbetet pågår under ett helt läsår med en bokstav varje vecka.

Innehåll

Lektionsplanering för SVA på Kvarnbyskolan läsår 20/21

Rubrik: SVA:

Inledning: Vi väcker barnens intresse för alfabetet och barnen får bekanta sig med bokstäverna form och ljud. Arbetet pågår under ett helt läsår med en bokstav varje vecka.

 

 

·         Varför?
Du ska få utveckla förmågan/förmågorna: kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. ”Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”.

 

 

 

·         Vad?
Du ska få lära dig om:  ”Språk och kommunikation Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud”.

·          ”Språk och kommunikation, bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap”.

 

 

 

Hur?
Du ska få öva genom att:

·         Titta på Fem myror är fler än fyra elefanter och Bästa bokstaven om varje bokstav.    

·         Berätta hur bokstaven låter och visa exempel på ord som har den i, tex O som orm.

·         Arbeta med en praktisk uppgift kopplad till bokstaven som du färglägger bokstaven och spåra den.

·         Samla ord med andra som har bokstaven och skriva dem på Ipad.

Tidsperiod? Fem lektionspass. Varje lektion är 30 min.

 

Vad i bedömning?
Efter avslutat arbetsområde blir du bedömd i: Du ska kunna bokstaven.

Hur du ska bedömas? Utvärderingen sker kontinuerligt efter varje lektion.

 

·         Du ska kunna bokstävernas namn.

·         Du ska kunna bokstävernas ljud.

·         Du ska känna igen hur bokstäverna ser ut.

 

 

 

Läromedel och verktyg? kopiera uppgifter som är kopplad till den bokstav och Ipad.


Läraren har även förberett extra uppgifter.       

Nya ord: Ny bokstav varje vecka.