👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästgårdens hemlighet

Skapad 2021-01-19 14:35 i Tunabergsskolan Uppsala
Läsplanering Prästgårdens hemlighet
Grundskola 6 Svenska
Vi läser den spännande boken "Prästgårdens hemlighet" av Tobias Söderlund och utvecklar din läsförmåga och läsförståelse!

Innehåll

Prästgårdens hemlighet

 

                

Frågor att besvara i läsloggen:

Beskriv Vanessas och hennes pappas relation till varandra.

 Vilka känslor tror du att Vanessa har för Abbe?

Varför känner sig Vanessa fortfarande sorgsen över vad som hände under sommarlovet förra året?

 Hur är Emelie K och Lisa?

Varför tvekar Vanessa när hon ska lägga upp filmen på Youtube?

Beskriv hur det ser ut i Prästgården! Du hittar många miljöbeskrivningar i början av boken.

 Ge två anledningar till varför Vanessa inte vill berätta för Emelie K och Lisa vad hon håller på med?

 

Förklara vad följande ord betyder:
-farstu
-dyrka (två olika betydelser)
-skymta
-fascinerad
-övertygad
-oknytt
-artikulera

Vad betyder uttrycket: ”Adrenalinet pumpar i Vanessas kropp”?

Ge flera olika exempel på ”märkliga” händelser och ljud som de upplever
 under sina besök i Prästgården.

Förklara hur ”Anden i glaset” går till!

Skulle du vilja gå på ”spökjakt”? Varför? Varför inte?

Att skriva en bokrecension

Nu när du läst ut boken ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text i vilken du svarar på de uppställda frågorna nedan. En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en boks innehåll. Den ska berätta lagom mycket, avslöja alltså inte slutet. Den ska ge vägledning till andra som funderar på att läsa boken. Den ska också vara intressant för andra som också har läst den. 

1. Presentation av boken

Skriv kortfattat om vad för slags bok du har läst. Författare, land, år då boken skrevs. Berätta varför du valt boken och vilka förväntningar du hade på den. 

2. Sammanfattning av bokens innehåll

Berätta om bokens handling. Fokusera på det viktigaste och avslöja inte slutet. 

3. Beskrivning av några av bokens viktiga personer

Vilka är huvudpersonerna? Vad heter de, vad har de för personlighet och vilken roll spelar de i handlingen?

4. Beskrivning av miljön

I vilken tid och vilken plats utspelar sig handlingen i boken?

5. Genre

Vilken typ av bok är det? Ungdomsbok/vuxenbok? Är den realistisk eller är det fantasy? Dramatisk eller komisk?

6. Språk

Är det ett enkelt eller svårt språk? Är det mycket talspråk och slangord? Har författaren skrivit i jag-form eller han/hon-form?

7. Några viktiga tankar eller budskap i boken

Finns det något budskap i boken eller något som får läsaren att tänka till? Vad vill författaren förmedla?

8. Sammanfattning och omdöme

Avsluta med att ge ditt personliga omdöme! Lyckas författaren med det hen vill? Är boken läsvärd? Skulle du rekommendera någon annan att läsa den, och i så fall varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsläxa vecka 35-43

Rubrik 1

 • Sv  E 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  C 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 6   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt