👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap period 1

Skapad 2021-01-19 14:41 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer under den här perioden arbeta med Media och opinion. Vi kommer prata om reklam och marknadsföring, medias roll och uppdrag i samhället, politisk information och propaganda samt källkritik.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Skillnaden mellan information och propaganda
 • Massmedia och deras uppgift
 • Olika typ av marknadsföring och reklam
 • Regler och lagar kring marknadsföring
 • Tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige
 • Journalisternas arbete. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva lärarens undervisning med fakta från läroboken, filmer och framför allt samtal och övningar i grupper. Vi kommer att lära oss flera olika begrepp som är kopplade till temat så som massmedia, marknadsföring, reklam, makthavare, kommunikation, sponsring, censur, grundlagar, källkritik m.fl. 

Hur kommer du att få visa dina kunskaper?

Du kommer att få visa dina kunskaper både genom att vara aktiv under lektionerna och i olika gruppövningar samt någon form av skriftligt förhör. 

 

/ Filip och Jessica

Uppgifter

 • Prov i Media och opinion

 • Repetera begreppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6