Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda av Roald Dahl

Skapad 2021-01-19 15:12 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Matilda är en ovanlig liten tjej. Redan vid fyra års ålder läser hon och pratar som en vuxen. Men det är något mer som är speciellt med henne...

Innehåll

Pedagogisk planering – Svenska: Matilda.

Viktiga begrepp: Berättare, karaktär, kapitel, handling

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Med hjälp av boken Matilda av Roald Dahl övar vi både läs flyt och läsförståelse. Vi tränar även vår förmåga att samtala om en text och dess budskap. 

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få öva:

 • Läsförståelse 
 • Läs flyt

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Läsning, både i helklass och i grupper.
 • Diskussioner om handling och budskap.
 • Enskild läsning och svar på frågor till text. 

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under högläsning, diskussioner och genom att svara på frågor till texten. 

Matriser

Sv SvA
Matilda av Roald Dahl

Fortsatt arbete
----->
----->
----->
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du visar inte att du kan läsa med flytt.
Du visar att du kan läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan läsa med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan läsa med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du visar inte grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Budskap
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du visar inte att du kan tolka och föra resonemang om texters budskap.
Du visar att du, utifrån egna erfarenheter, kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du visar att du, utifrån egna erfarenheter, kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du visar att du, utifrån egna erfarenheter, kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Samtala
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du visar inte att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller ett samtal.
Du visar att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du visar att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du visar att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: