👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden VÅ11abcd vår 2021

Skapad 2021-01-19 15:28 i Vallåsskolan Halmstad
Vi ska på olika sätt undersöka luften och dess egenskaper.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra. Vi kommer att prata om stjärnbilder och månens faser.

Innehåll

 

 

 

Förmågor:

 

Begreppslig förmåga: Vilka begrepp finns t ex Big Bang, planeter och astronauter? Vi ska förstår innebörden i begreppen och kunna förklara dem.

Metakognitiv förmåga: Tolka , värdera, reflektera.

Analys förmåga: Jämföra likheter och skillnader mellan våra planeter som kyla och avstånd från solen.. 

Kommunikativ förmåga:  Redogöra, presentera och resonera.

 

Kunskapskrav:

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra olika övningar där man visar och beskriver hur solen, månen rör sig i förhållande till varandra.

 

Mål för eleven:

När vi arbetet klart med arbetsområdet har du som elev utvecklat förmågan

Att beskriva månens olika faser.

Att redogöra med hjälp av bild för hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Att veta vilka begrepp som stjärnor, planeter, måne, sol, faser, galax och Big Bang innebär 

Att dokumentera och berätta vad du kom fram till i ditt arbete med rymden.

Att veta varför det blir dag och natt och varför vi har årstidsväxlingar.

 

 

Dessutom tränar vi dessa förmågor enligt Lgr 11

Del 1:

Eleverna ska för möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Deltar aktivt och ta ett personligt ansvar.

Del 2:

Kan använda det svenska språket i tal och skrift.

Ha tillit till den egna förmågan.

 

 

 Genomförande:

 

Vi arbetar utifrån No-boken PULS.

Vi använder oss av ett faktahäfte om rymden där vi skriver, tittar på bilder, film, ritar, svarar på frågor och förklarar.

Vi arbetar i arbetsboken och visar att vi har förstått vad bilder och texter handlar om.

Vi tittar på filmer och låna böcker från biblioteket om rymden.

Vi gör enkla modeller av någon planet tillsammans i grupp.

Vi lär oss nya begrepp..

 

 

 

Bedömning/dokumentation:

 

Du ska arbeta, berätta och förklara vad du arbetat med i No-boken.

Du ska genom dokumentation visa vad du lärt dig inom arbetsområdet. 

Du ska vara aktiv och delta i diskussioner och  i andra arbetsmoment både i grupp och enskilt.

Du ska utvärdera vad du tyckte om att arbeta med rymden nät arbetsområdet är klart.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3