Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Ekorren

Skapad 2021-01-19 15:43 i 014581 Förskolan Solrosen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
I undervisningsplanen beskriver vi hur vi arbetar med barnen utifrån läroplanens mål.

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk: 

 • utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Matematik:

 •  utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, tal, samt att resonera matematiskt om detta.

Naturvetenskap och teknik:

 •  utveckla sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Fysisk aktivitet:

 •  utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Inflytande & delaktighet:

 • utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Se nedan. 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
 • Bygg och konstruktionshörna i skogen.
 • Planerad cykelmiljö på framsidan. 
 • Organiserad hinderbana. 
 •  Utomhusbibliotek i lilla förrådet. 

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
 • Gemensamt miljötänk utanför avdelningarna riktat till högläsning.
 • Organisering på avdelningarna sker utifrån att projektet och målet växer. 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 • Vi är nära för att se och höra vad som upptar barnen och är nyfiket intresserade. 
 • Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd. 
 • Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fångar upp barnens egna hypoteser. 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Språk:

 • Veckans bokstav- varje vecka samlar barnen föremål på respektive bokstav i utomhusmiljön.
 • Arbeta med bokstavsmallar. 
 • Frågesport med bokstäver en gång i månaden. 
 • Barnen ska arbeta i sin dagbok. 

Matematik:

 •  Uno, memory & tärningsspel.  
 • Kroppen: mäta och jämföra ålder och längd. 

Naturvetenskap:

 • Experiment utifrån barnens hypoteser varje vecka.
 • Senare studerar vi sniglar och snäckor

Fysisk aktivitet:

 • Pulshöjande aktiviteter på gården och i närmiljön. Hinderbana, programmering och bollspel. 

Delaktighet & inflytande:

 • Utvärdering av veckans aktiviteter i form av smileygubbar varje fredag utifrån veckans dokumentation. 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

Språk:

 

 • Berättarstruturen,
 • barnens användning av symboler som ett sätt att kommunicera.

 

Matematik:

 

 • Barnens förmåga att beskriva aktiviteten med matematiska begrepp utifrån de fem principerna. 

 

Naturvetenskap:

 

 • Barnen utvecklar en djupare förståelse för det som undersöks. 

 

Fysisk aktivitet: 

 

 • Barnens utveckling av uthållighet och rörelseglädje. 

 

Delaktighet & inflytande: 

 

 • Barnens förmåga att uttrycka sina rättigheter och skyldigheter. 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi behöver sätta oss in i matematikmålet för att kunna erbjuda barnen adekvata aktiviteter. 

 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi pedagoger ska läsa utvalda kapitel ur Ann Pihlgrens "läsa, skriva och räkna i förskolan". 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: