Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 3 - tid, tabeller och diagram Åk 4

Skapad 2021-01-19 15:38 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Matematikboken Alfa kapitel 3
Grundskola 4 Matematik
Pedagogisk planering kopplad till arbetet i Matematikboken alfa kapitel 3

Innehåll

Varför ska du läsa detta?

För att klara dig i samhället behöver du kunna använda och förstå olika tidsbegrepp och diagram. 

Läroplanen säger:

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Konkretisering av mål

Du skall kunna förstå och använda olika enheter för tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, månader och år.

Du ska kunna avläsa och förstå den digitala och den analoga klockan.

Du ska kunna räkna ut hur lång tid det är mellan olika klockslag.

Du ska kunna skriva och avläsa datum på olika sätt.

Du ska kunna läsa av och förstå enkla tabeller.

Du ska kunna läsa av och förstå stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

Hur kommer du undervisas?

Vi har gemensamma genomgångar där  du får träna både enskilt och tillsammans med resten av klassen med hjälp av whiteboardtavlor. Då tränar du på att använda olika metoder och strategier och du tränar även på att resonera och kommunicera matematik (tänka och prata). 

Du kommer att jobba i storgrupp, enskilt och ibland i par för att lösa  och diskutera olika matteuppgifter.


Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa samt gemensamma övningar och spel.

Du kommer att ha några matteläxor där du repeterat det vi arbetat med i skolan. 

Hur kommer dina kunskaper bedömas?

Du kommer att få göra ett prov i slutet av arbetsområdet där du får visa vad du har lärt dig inom området:

-hur väl du kan förstå och använda de begrepp som vi arbetat med.

-hur väl du kan använda effektiva metoder för att avläsa och göra beräkningar kring tid, tabeller, diagram och bråk.  

-hur väl du kan ta dig an och lösa textuppgifter och annan problemlösning. 

-hur väl du kan resonera och kommunicera matematik.

.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning

Provet har testat följande:

osäker
ganska säker
säker
Ange en given tid i digitaltid
Tex: halv elva på förmiddagen
Ange digitaltid utifrån en klockbild
Räkna ut tidsskillnader
Tex: 13:45-14:30 18:05-19:30
Skriva datum på flera olika sätt
Tex: 4 januari 2001 010104 2001-01-04
Använda enheter för tid
Tex: 1 dygn=___timmar 3 timmar= ____minuter
Läsa av och använda stapeldiagram
Träna mer:
uppgift 582-586
uppgift 587-588
uppgift 589-591
Träna mer:
uppgift 592-594
uppgift 595-598
uppgift 599-600
Fördjupningen:
uppgift 601-606
Problemlösning:
uppgift 1-4
uppgift 5-8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: