Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2021-01-19 15:42 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med antiken. Vi kommer att lära oss om tidsepoken och läsa texter från denna tid.

Innehåll

Syfte

”I undervisningen ska eleven få möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”.

 

Förmågor att utveckla:

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
   

Innehåll i undervisningen

 • Antik litteratur: tre genrer – epik, lyrik, dramatik

 • Några grekiska gudar

 • Homeros två diktverk Iliaden och Odyssén

 • Andra myter (Kung Midas, Eko och Narcissus, Pyramus och Tisbe)

 • Ordkunskap

Arbetssätt

 • Genomgångar 

 • Grupp/pararbete/enskilt

 • Text

 • Filmklipp: studi/filmklipp

 • Diskussion

 

 Examination: 

 

 • Du ska kunna läsa en text och koppla den till antiken genom att ge exempel på vad som gör texten typisk för den tid den skrevs i.

 • Läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: