Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering och kategorisering

Skapad 2021-01-19 16:09 i Hagåkers förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi arbetar med sortering och kategorisering.

Innehåll

Undervisning: Sortering och kategorisering

 

Varför: Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att sortera och klassificera och genom detta utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera över samt pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Barnen behöver ges möjligheter att urskilja likheter och olikheter och se mönster för att utveckla sin förmåga att sortera och klassificera. Vi har även valt att arbeta för detta som grundläggande kunskap för programmering (som bygger på sortering). 

 

Vad: (undervisning) Vad undervisar vi om?

Vi arbetar med sortering på olika sätt. I en del arbetar vi med lärarinitierade undervisningstillfällen där vi till en början sorterar och kategoriserar utifrån geometrisk form och färg men även utifrån storlek. Barnen kommer göras mer och mer delaktiga under arbetets grund och vi planerar att sortera tillsammans utifrån deras önskemål (t.ex. djur som lever på olika ställen, fordon som kör på olika ställen etc.). 

Vi arbetar även med spontant uppkomna situationer som ger möjlighet till sortering och klassificering i barnens lek och vid omsorgssituationer. 

 

Hur? (Metod) Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Vi arbetar med färgsortering utifrån kvadrater i gul, grön, röd och blå och går sedan vidare med att sortera olika föremål med samma färg i samma kategorier. Detta sker framförallt i samlingssituationer där alla barn deltar. Vi använder materialet flera gånger och lyssnar in barngruppen samt anpassar svårighetsgrad och utvecklar uppdragen utifrån vad vi ser att barnen behöver.

I matterutan arbetar vi med storlekssortering vilket är en sortering som kräver jämförelse mellan föremålen som behöver stå i relation till varandra för att klassificeras som stor respektive liten. Sixten (matematiktemafiguren) görs delaktig vid undervisningssituationerna och finns i matterutan. 

I de spontant uppkomna undervisningssituationerna, som kan vara t.ex. då vi spelar spel, sorterar strumpor, leker med djuren, bygger med klossar eller plockar undan, är vi uppmärksamma på möjligheter för sortering och kategorisering och undersöker tillsammans med barnen. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar med foto, film och anteckningar. Vi synliggör arbetet i veckodokumentation (Humlenytt), lärloggar samt i lärmiljöerna på Humle för att barnen ska ges möjlighet att reflektera kring sitt lärande. I arbetslaget reflekterar vi och analyserar utifrån dokumentationen och utvecklar utifrån det nya undervisningsituationer för att utmana och stödja barnens lärande. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: