Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnens undervisningsplan vt-2021

Skapad 2021-01-19 16:34 i 014581 Förskolan Solrosen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Språk: 

 • Barnen tar del av böcker och är både aktivt delaktiga i berättande och i återberättandet av böcker och berättelser. 

Matematik:

 • Barnen visar en djupare förståelse för antalsuppfattning (de fem principerna). 

Naturvetenskap och teknik:

 •  Barnen undersöker olika fenomen och uttrycker sina upplevelser och tankar.

Fysisk aktivitet:

 • Barnen utvecklar deras grovmotorik och är delaktiga i pulshöjande aktiviteter. 

Inflytande & delaktighet:

 • Barnen utvecklar en djupare förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter de har.

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Se nedan. 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden:
 • Bygg och konstruktionshörna i skogen.
 • Planerad cykelmiljö på framsidan. 
 • Organiserad hinderbana. 
 • Utomhusbibliotek i lilla förrådet. 
 •  
 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden:
 • Gemensamt miljötänk utanför avdelningarna riktat till högläsning.
 • Organisering på avdelningarna sker utifrån att projektet och målet växer. 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 • Vi är nära för att se och höra vad som upptar barnen och är nyfiket intresserade. 
 • Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd. 
 • Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fångar upp barnens egna hypoteser. 
 • Vi lyssnar aktivt på vad barnen har att säga och berätta.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 • Högläsning
 • Projekt med matematisk inriktning 
 • Fånga upp barnens egna undersökningar av olika fenomen
 • Återkommande pulshöjande rörelseaktiviteter

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 • När deltar barnen vid högläsning och på vilket sätt?
 • På vilket sätt visar barnen en djupare förståelse för antalsuppfattning? 
 • När undersöker barnen och vad undersöker de?
 • På vilket sätt utvecklar barnen sin grovmotorik?
 • I vilka situationer kan det uppstå konflikter i och hur hanterar barnen dessa?

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

Vi behöver sätta oss in i matematikmålet för att kunna erbjuda barnen adekvata aktiviteter. 

 8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi pedagoger ska läsa utvalda kapitel ur Ann Pihlgrens "läsa, skriva och räkna i förskolan". 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: