👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadsmänniskan

Skapad 2021-01-19 16:38 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
5- årsgruppen ritar en månadsmänniskan några gånger under terminen. Pennfattning, kroppsuppfattning, teknik och färglära. Från huvudfoting till människa.

Innehåll

Nuläge:

Gruppen behöver träna på att rita, på pennfattning och att följa instruktioner.

Mål

Att under läsåret ska barnen lära sig hur man håller pennan. Hur ser en människa ut. Hitta intresset för skapande.

Syfte:

Att hålla pannan rätt, lära sig färger. Roligt att rita

 

Genomförande 

Barnen delas upp i en mindre grupp. A4 ark med ram och blyertspenna. När barnet är nöjd med sin ritning får de måla med färgpennor.

Pedagogerna och barnet diskuterar tillsammans när teckningen är klar.

 

 

Dokumentation    

Teckningen sätts in i barnets mapp som sedan förvaras på förskolan läsåret ut då barnet tar sen med sig hem.

 

Utvärdering:

ht20/vt21

Ansvar

Pedagogerna på Tårtan

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18