Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT21 Naturvetenskapliga upptäckter år 7

Skapad 2021-01-19 16:44 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik
Naturvetenskapliga upptäckter har alltid påverkat människan på ett eller annat sätt, och kommer fortsätta att göra framöver. Du kommer att få skriva en text om en upptäckt av en vetenskapsman/kvinna, ta ställning kring dennes upptäckt samt argumentera kring vilka betydelser upptäckten har haft för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.   

Innehåll

Instruktion och rubriker för uppgiften 

1. Presentation av vetenskapsman och upptäckt 

Leta information om en vetenskapsman och sammanfatta dennes upptäckt i en kort text med dina egna ord.

2. Resonemang kring påverkan på människors levnadsvillkor 

Beskriv hur vetenskapsmannens upptäckt har påverkat människors levnadsvillkor. Försök att resonera utifrån olika aspekter och i flera led, exempelvis miljö, hälsa, teknik.

3. Ställningstagande kring upptäckten 

Ta ställning till om du tycker upptäckten har varit bra eller dålig och motivera detta. Tänk på att resonera i flera led.

Naturvetenskapligt språk

Tänk på att använda ett naturvetenskapligt språk.

Matriser

Fy Bi Ke
Naturvetenskapliga upptäckter

Ej uppnått ännu
E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturvetenskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. - Tar ställning med en enkel motivering, ett argument i ett led.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturvetenskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. - Tar ställning med en utvecklad motivering, två argument i två led.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturvetenskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. - Tar ställning med en välutvecklad motivering, minst två argument i två led samt något mer argument i tre led alternativ en jämförelse.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. - Enkel beskrivning av upptäckten - Enkelt naturvetenskapligt språk
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. - Utvecklad beskrivning av upptäckten - Utvecklat Naturvetenskapligt språk
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. - Välutvecklad beskrivning av upptäckten - Välutvecklat Naturvetenskapligt språk
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. - Beskriver på vilket sätt upptäckten påverkar människors levnadsvillkor utifrån två perspektiv
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. - Förklarar och visar samband hur upptäckten påverkar människors levnadsvillkor utifrån minst tre perspektiv
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. - Förklarar och generaliserar kring hur upptäckten påverkar människors levnadsvillkor utifrån minst tre perspektiv samt gör jämförelser med andra upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: