👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-01-19 17:29 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 5 Historia
1523 blir Gustav Vasa kung i Sverige efter att ha kämpat mot och vunnit över Kristian II. Nu börjar en ny tid då kyrkans makt minskar och Sverige blir ett självständigt land.

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

 • hur det gick till när Sverige blev ett självständigt land
 • vilka förändringar som sker i Sverige och varför de sker
 • hur kungen fick större makt
 • hur kungen blir kyrkans högsta chef och att kyrkan därmed förlorar stora delar av sin makt
 • vilka som gjorde uppror mot Gustav Vasa

Arbetssätt: (hur?)

 • använda Historia (Puls) och andra läromedel; läsa, lyssna, göra uppgifter
 • titta på filmer
 • lyssna/vara aktiv i genomgångar
 • aktivt delta i uppgifter som görs i din grupp

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att arbeta på lektionerna och vara med på diskussioner. Vi kommer också att ha ett avslutande test.

 • Syfte
 •  Hanvända en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  Hikritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  Hianvända historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 • Centralt innehåll
Hi 4-6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

 

Hi 4-6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.

 

Hi 4-6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 

Hi 4-6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

 

Hi 4-6

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser

Matriser

Hi
Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoker
Varför Medeltid övergick i Vasatid och vad som hände då.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Reformationen
Redogöra för begreppet och vad det innebar för Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Skeenden
Förändringar som skedde under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon förändring som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Spår i vår tid
Förändringar från Vasatiden som vi än idag har kvar spår av.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt påvisa samband mellan någon förändring från Vasatiden och spår av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt påvisa samband mellan några förändringar från Vasatiden och av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt påvisa samband mellan flera förändringar från Vasatiden och vad av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Gestalter under tidsepoken
Tex. kungar, vetenskapsmän, upptäcktsresande, reformator, boktryckare
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon person som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några personer som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera personer som var framträdande under tidsepoken.
Ämnesspecifikaord
Ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.