Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Momentmålning

Skapad 2021-01-19 17:08 i Remonthagens förskola Östersund
Förskola
Ett arbetssätt som inte blir färdigt på några minuter och där vi tränar på samarbete.

Innehåll

Momentmålning

Syfte: Momentmålning är ett sätt att träna samarbete. Detta genom att barnen skapar tillsammans på samma papper i flera olika omgångar. Momentmålning är viktigt för att träna på att ett alster inte blir färdigt på några minuter på så sätt får barnen öva på att fokusera på processen mer än den färdiga produkten. 
Metoden är också bra att mötas över åldersgränser på så sätt skapas tillfällen att mötas i grupper som vanligtvis inte deltar i samma aktiviteter på förskolan.

Mål: Gemenskap och samarbete.

 

Planering

Vad ska vi göra: Vi börjar med att kolla på målningen som är på personalplanet och inspireras av den. Vi kommer låta torka mellan målningarna mellan teknikerna. Vi börjar med att måla med vattenfärg och sedan flaskfärg

Hur ska vi göra det: Vi ska måla i olika steg och tekniker

Vilka: Alla indelade i grupper

När: V7

Var: Ateljé 

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att (foto, kommentarer

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: