Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem & konsumentkunskap åk 6 VT - 21

Skapad 2021-01-19 17:03 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grovplanering skolår 6 i Hem- & konsumentkunskap
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hur påverkas vår hälsa och vår miljö av de livsmedel vi köper? Vilka metoder och redskap ska vi använda när vi bakar och när vi lagar mat? Hur kan återvinning i hemmet se ut? Hur ser arbetsfördelningen ut i hemmet? Välkomna till hkk-salen. Här arbetar vi i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Det vi gör, gör vi med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. När vi arbetar teoretisk kommer lektionerna att bedrivas i skolans lokaler.

Innehåll

   

Hem & Konsumentkunskap VT-2021

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

Du ska få utveckla dina kunskaper om mat och måltider.
Du ska få träna din kreativitet och initiativförmåga vid matlagning och skapande av måltider.
Du ska få kunskap om hur dina val i hushållet kan påverka hälsan, miljön och ekonomin.
Du ska få träna på att prata om din process och om ditt resultat.

Förmågor som arbetsområdet övar

   • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
   • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
   • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • tillaga enkla maträtter och måltider
 • planera och skapa egna recept utifrån olika behov
 • baka
 • hantera olika livsmedel
 • diska för hand och i maskin
 • använda olika köksredskap och metoder
 • studera individuella behov av energi och näring
 • fördjupa dig i sambandet mellan mat och hälsa
 • utvärdera dina val och handlingar, både muntligt och skriftligt

Mål

Du ska kunna planera och tillaga enkla måltider

Du ska kunna hantera metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

Du ska kunna berätta om din arbetsprocess och ditt resultat som du fick.

 

Bedömning:

Vad ska bedömas?

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera redskap och metoder i samband med matlagning och bakning

 

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker fortlöpande av mig som lärare och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska arbetet, samt utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6

Matriser

Hkk
HEM- och KONSUMENTKUNSKAP - kunskapskrav åk 6, Lgr11

Syfte (eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att) samt centralt innehåll

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  1-6   Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Hkk  1-6   Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6   Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6   Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hkk  1-6   Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6   Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
 • Hkk  1-6   Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Hkk  1-6   Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Hkk  1-6   Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Hkk  1-6   Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6   Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6   Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6   Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Hkk  1-6   Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
På väg
E
C
A
Tillagning / måltid
Med stöd kan eleven tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder och redskap
I arbetet kan eleven med stöd, använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Arbetsprocessen
Eleven kan, med stöd, ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbets-processen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonera om måltider
Med stöd kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Konsumtion / privatekonomi
Eleven kan, med stöd, föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privat-ekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Reklam / konsumentinfo
Eleven kan, med stöd, föra enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: