Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Några svenska arbetarförfattare

Skapad 2021-01-19 18:36 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Plötsligt hördes nya svenska röster i litteraturen. De berättade om självupplevda livsvillkor och de tog ställning för rättvisa och för bildning åt alla. De var autodidakter. De var arbetarförfattarna som förändrade världslitteraturen

Innehåll

Syftet

Syftet med arbetsområdet är att du ska läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, men även att du ska samtala och uttrycka åsikter om det lästa. 

Arbetssätt och undervisning

Under några veckor kommer vi att läsa texter av några svenska arbetarförfattare.

Vilhelm Moberg

Moa Martinson

Harry Martinson

Jan Fridegård

Ivar Lo- Johansson

och se några olika filmer.

Utvandrarna av Vilhelm Moberg.

Den stora utvandringen https://www.ne.se/play/kunskapoupplevelse/program/ku050007?fromSearch=true

Folkhemmets författare https://www.ne.se/play/ur/program/110347?fromSearch=true

Statarna https://www.ne.se/play/kunskapoupplevelse/program/ku009601?fromSearch=true

Statarskolan https://www.ne.se/play/kunskapoupplevelse/program/ku009701?fromSearch=true

Vilhelm Moberg https://www.ne.se/play/kunskapoupplevelse/program/ku013001?fromSearch=true

Ord och begrepp som är kopplade till arbetsområdet

arbetarförfattare    proletärförfattare    autodidakt

emigration

statare    in natura    slankveckan

självbiografi

 

Bedömning

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov fredag vecka 11.  

Se även info i Classroom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: