Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Matterutan”

Skapad 2021-01-19 19:18 i Hagåkers förskola Mölndals Stad
Förskola

Innehåll

Undervisning: 

 

Varför: Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?


Då vi vill möjliggöra matematiskt lärande i barngruppen även utomhus på ett lekfullt och intresseväckande sätt vill vi skapa undervisningssituationer utomhus som har fokus på matematiskt innehåll.

 

Vad: (undervisning) Vad undervisar vi om?

Vi undersöker, samtalar om, jämför, upplever, erfar och möjliggör lärande om matematiska begrepp och siffror - talföljd, skillnader - likheter, sortering - kategorisering, konstruktion etc.

 

Hur? (Metod) Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Vi kommer att skapa en ”matteruta” på gräsplätten utanför Humle. Detta kommer att vara ett återkommande moment under utomhusvistelsen för att skapa ett sammanhang för barnen med matematiskt innehåll. Barnen kommer erbjudas undervisning vid olika tillfällen. Tanken är att ett fokusområde presenteras och arbetas med under en vecka så att alla får möjlighet att delta. Detta kan vara att vi exempelvis arbetar med:

• längd där barnen får undersöka vilken pinne som är längst kontra kortast

• att mäta olika föremål med X antal kaplastavar

• vikt; väga olika föremål där barnen får gissa vilket som är tyngst/lättast

• storlekar; minst/störst

• uppdragslappar vi arbetar med kroppen och antal är i fokus (ex hoppa tre gånger, gå tio steg)

•konstruktionsuppdrag; bygg ihop med duplo efter beskrivningar

• siffror: ”Vilka siffror ser vi i rutan?” ”Hur ska dem ligga?” (Olika siffror placeras ut och ska därefter placeras i talföljd)

 

Karaktären Sixten från Nasseböckerna är delaktig under aktivitetens gång (Laminerad liten figur)

 

För vem? Hur ska det dokumenteras

Vi dokumenterar detta genom iPads. Dels till lärloggar men även för pedagogisk dokumentation som sätts upp i verksamheten och möjliggör samtal med barnen om aktiviteterna som gjorts.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: