Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-01-20 04:14 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
”Barnboken är det första mötet med litteraturen, en oändlig värld som räcker livet ut” -Svenska barnboksakademin

Innehåll

Mål:

Titta på kopplingar till läroplansmål.

Delmål:

Att barnet utvecklar sitt ordförråd och utvecklar sin fantasi och föreställningsförmåga.

Bakgrund och Syfte:

Språkutveckling är ett prioriterat strävansmål i vår verksamhet. Forskningen visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs-, och skrivutveckling senare i livet. (Heat 1983, Lidberg 2003a)

Aktivitet och Metod/Teori:  

 

Vad ska vi göra?

Ha planerade högläsningstillfällen två gånger i veckan för att säkerställa att alla barn får ta del av högläsning.

 

Hur ska vi göra?

Varje pedagog i arbetslaget väljer varsin bok i vårt bibliotek och läser igenom den först själv innan man läser den för barnen. Den valda boken läser pedagogen sedan för barnen och samtalar om den under en längre period. Vi har valt att läsa boken under en längre period för att erbjuda barnen möjlighet till en fördjupad relation till boken.

 

När, var, vem, varför

Tisdagar och torsdagar är vi inne och kan dela oss i mindre grupper i olika rum. Satelliten och biblioteket i huset är våra främsta miljöer vi befinner oss i när vi har högläsning där kan vi sitta avskilt omgiven av böcker. En pedagog och 1-4 barn i varje grupp för att kunna tillgodose allas barns behov.

 

 

Dokumentation:

 

För att kunna observera vad barnen gör, deras reaktioner samt deras upplevelser av boken i de planerade högläsningstillfällena har vi valt att filma våra lässtunder med en iPad. Detta ger oss pedagoger möjlighet att få vara närvarande och aktiva i stunden med barnen för att sedan under reflektionstillfällen kolla igenom filminspelning för att se vad som skedde under lässtunden med barnen. Att reflektera över en filminspelning ger också oss möjlighet att se vad som fångade barnens uppmärksamhet samt vad som kan vidareutvecklas.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: