👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i vardagen

Skapad 2021-01-20 08:17 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Hur gör man för att bli av med envisa fläckar? Vad är det minsta vi människor känner till? Och hur genomför man en bra undersökning? Allt detta och mycket mer kommer vi ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Utgångspunkt

 

Konkretisering av målen

För att nå godkänt på området ska du:
 • Ha kunskaper om materiens uppbyggnad. 
 • Känna till olika kemikalier i mat och kläder och hur det påverkar vår miljö. Du ska också känna till vilka alternativ det finns istället för farliga kemikalier. 
 • Du ska ha kunskap om lösningar och blandningar och hur man kan använda de kunskaperna i vår vardag. 
 • Ha kunskap om hur en laborationsrapport är uppbyggd och kunna planera och genomföra en undersökning. 

Begrepp: 

 • atomer
 • protoner
 • neutroner
 • elektroner
 • atomkärna
 • molekyler
 • grundämne
 • kemisk förening
 • materia

 

 • blandning
 • lösning
 • lösningsmedel
 • avdunsta
 • kondensera
 • smälta
 • stelna
 • flytande form
 • fast form
 • gasform
 • kemikalier
 • syror
 • baser
 • ph-värde
 • försurning

 

 • laboration
 • frågeställning
 • hypotes
 • material
 • genomförande
 • resultat
 • slutsats

 

Genomförande

 • gemensamma genomgångar
 • utföra och dokumentera undersökningar
 • gruppdiskussioner 
 • gruppuppgifter
 • läsa olika texter och svara på frågor
 • se på film
 • spel

Dokumentation och bedömning

Under arbetsområdet kommer du göra tre olika bedömningsuppgifter. 

I den första bedömningsuppgiften kommer du:

 • Planera inför en laboration 
 • Genomföra en laboration
 • Skriva en laborationsrapport 

 

I den andra bedömningsuppgiften kommer du visa:

 • Kunskaper om materiens uppbyggnad. 

 

I den tredje bedömningsuppgiften kommer du visa:

 • Dina kunskaper om kemin i vardagen och hur farliga kemikalier påverkar naturen och samhället.

 

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Planera och genomföra systematiska undersökningar med vardagliga föremål och ämnen
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6