Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka

Skapad 2021-01-20 08:17 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Arbete utifrån NTA - temat flyta och sjunka
Grundskola 4 – 5 Fysik Teknik
I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka. När du och dina kamrater arbetar tillsammans, kommer ni att behöva plocka fram allt vad ni har av nyfikenhet och upptäckarlust för att undersöka och experimentera.

Innehåll

Arbetsområdet Flyta och sjunka


Mål:

Varför flyter en kork och inte ett ankare? Hur bygger man den båt som tål alla väder?  Varför flyter en pråm gjord av järn men ett ankare av järn sjunker?

När vi arbetar området flyta eller sjunka kommer du:

 • utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar 
 • utveckla din förmåga att följa en instruktion
 • utveckla din förmåga att dokumentera det du ser och gör
 • utveckla din förmåga att använda de slutsatser ni kommer fram till
 • utveckla din förmåga att kunna samarbeta

När vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.
 • Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, vikt, storlek, form och volym.
 • Samtal och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det har haft för människans vardag och samhällets utveckling.

Undervisningens delar:

- Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar.
- Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster. 
- Samtala och diskutera i grupp
- Se filmer

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begreppen tyngdkraft, vikt, storlek, form.
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kunskapskrav fysik 4-6

E
C
A
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
 • Fy  E 6
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Använda information och anpassa framställning
 • Fy  E 6
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
 • Fy  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
 • Fy  E 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
 • Fy  E 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Upptäckter
 • Fy  E 6
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Tk
Kunskapskrav teknik åk 4-6

E
C
A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
 • Tk  E 6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
 • Tk  E 6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: