Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rimramsor

Skapad 2021-01-20 08:37 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Barnen har visat intresse av att rimma på ord. 

2. Mål och syfte från läroplanen

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Skolverket 2018)

3. Konkretisera mål

Att barnen utvecklar sin förmåga att leka med ord genom olika rim och ramsor.

4. Förväntat lärande

Att de på ett lekfullt sätt lär sig nya ord som rimmar på varandra.

5. Metod

En rimramsa med bild sätts upp i köket. Tillsammans innan varje måltid säger vi rimramsan tillsammans. När barnen "lärt" sig ramsan (ca 2 veckor) då den repeterats många gånger så byts den ut till en annan. 

Utveckling av lärande: Längre fram använder vi tecken till ramsan för att utmana ytterligare, men också för att bredda förståelsen i gruppen. 

6. Dokumentation

Efterhand sätts rimmen upp på dokumentationsväggen så att barnen själva ska kunna rimma den tillsammans och bli påminda om de rimramsor som varit.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: