👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet, väderfenomen, kraft, tryck

Skapad 2021-01-20 09:46 i Söraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Det här ska du kunna inom elektricitet

 • veta vad elektrisk laddning är och hur den uppstår 
 • veta vad elektrisk ström och sluten krets är
 • veta samband mellan ström, spänning och resistans
 • kunna parallellkoppling, seriekoppling och kortslutning 
 • förståelse för eluttag, elsäkerhet

Det här ska du kunna inom väderfenomen

 • kunna olika sätt för värmetransport 
 • veta hur högtryck och lågtryck bildas
 • kunna förklara några väderfenomen
 • förstå skillnaden mellan väder och klimat

 Det här ska du kunna inom kraft och tryck 

 • veta vad som menas med tyngdkraft
 • veta vad som menas med motkraft, friktion
 • känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta
 • förstå vad som menas med tryck
 • veta vad som menas med lufttryck och vattentryck 
 •  

Uppgifter

 • Ström, spänning och resistans

 • Uppgift Elektricitet

 • Få lampa att lysa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9