Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta

Skapad 2021-01-20 09:56 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Läsa Bröderna Lejonhjärta och via boksamtal diskutera handlingen och personerna utifrån klara frågor.
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med Astrid Lindgrens berättelse Bröderna Lejonhjärta. Vi kommer att lyssna på radioteatern av Bröderna Lejonhjärta som finns på Sveriges radio. Vi kommer även att lära oss mer om författaren Astrid Lindgren.

Innehåll

Bröderna Lejonhjärta

Vad och hur?Vi kommer att lyssna på radioteatern Bröderna Lejonhjärta från Sveriges radio. Vi kommer att göra en sammanfattning av varje del. Utifrån sammanfattningen ska du i appen Book creator skapa en serie där du tränar dig på att återberätta det du lyssnat på samt illustrera med bilder. 

Varför? Vi övar hör- och läsförståelse och lässtrategier. Vi tränar på att sammanfatta det vi lyssnat på och plocka ut det viktigaste från berättelsen.

Bedömning: Jag kommer titta på din förmåga att lyssna, sammanfatta och återberätta. Du kommer redovisa din serie i mindre grupper.

Vi avslutar med att titta på filmen Bröderna Lejonhjärta och jämför boken och filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsförståelse Bröderna Lejonhjärta

E
C
A
Läsförståelse
Läsförståelse processer: 1. Hitta efterfrågad information. 2. Dra enkla slutsatser. 3. Sammanföra och tolka information och ideér samt reflektera. 4. Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Jag kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Läsförståelse
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: