Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt VT-21

Skapad 2021-01-20 10:49 i Trollet förskola Falköping
Förskola
Vi och världen - Hållbara tillsammans

Innehåll

Vad och Varför:

Förskolan kommer att fortsätta att arbeta med projektet Vi och Världen - Hållbara tillsammans.

Vi på Stenen kommer att arbeta med det sociala samspelet och olika uttryckssätt. Det ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och vara delaktiga i utformandet av våra lärmiljöer.

 

Hur:

 • Vi använder oss av sagor som barnen visat intresse för i våra lärmiljöer.
 • Vi använder oss av förskolans inne och utomhusmiljö.
 • Pedagogerna uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar, ställa frågor och kommunicera med andra.
 • Barnen ska erbjudas att uttrycka sig i de hundra språken som dans, musik, drama, filmer, böcker och skapande.
 • Vi skapar mötesplatser där möjlighet för sociala sampel och reflektion kan ske.
 • Vi dokumenterar och synliggör lärprocesserna för barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: