Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar design

Skapad 2021-01-20 11:09 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta tema sätts både din kreativitet och ditt kunnande om miljö och teknik i fokus. Vi ska arbeta som teknikutvecklare och utarbeta ett förslag till "hållbar design". I första steget ska du fundera över något i ditt liv eller i ditt närområde som du tänker behöver utvecklas eller uppfinnas, för en mer hållbar framtid.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

I detta tema sätts både din kreativitet och ditt kunnande om miljö och teknik i fokus. Vi ska arbeta som teknikutvecklare och utarbeta ett förslag till "hållbar design". I första steget ska du fundera över något i ditt liv eller i ditt närområde som du tänker behöver utvecklas eller uppfinnas, för en mer hållbar framtid. 

Du skissar på idéer och undersöker om din idé kanske redan finns och utvecklar idéen. I slutändan har du en lösning i skissform (på papper eller digitalt) och en rapport som beskriver din hållbara design, vilket behov du vill tillgodose, beskrivning av funktion och hur din idé bidrar till en hållbar framtid; miljömässigt, ergonomiskt, ekonomiskt, socialt dvs dess konsekvenser för individ samhälle och miljö.

 Du har frihet att välja att utveckla en existerande produkt t ex ändra form, funktion och material på en förpackning, designa en   miljövänlig leksak, möbel, klädesplagg eller vad du vill. Du får i detta tema testa på att använda din fantasi och att arbeta som     designer och entreprenör.l          Arbetets innehåll:

 • Produktidé
  Vilket behov har du upptäckt? (problem som du vill lösa i en mer hållbar riktning)
  Vilken idé vill du utveckla? (utveckling av en existerande produkt eller ny produkt)
 • Processbeskrivning
  som en loggbok över vad du gjort varje lektion så att det går att se hur idén växt fram och ändrats under tiden
  lektion 1:
  lektion 2:
  lektion 3:
  lektion 4:
 • Materialval
  motivering av material med tanke på funktion, design och miljö
 • Hur bidrar din idé till en hållbar framtid
 • Skiss förhand på papper eller digital
 • Produkten presenteras som en reklamfilm eller reklamannons

MÅL/TARGET

 • För och nackdelar med olika material med tanke på funktion, design och miljö
 • Göra ritningar förhand eller digitalt
 • Utforma en idé/produkt som bidrar till en hållbar framtid
 • Presentera (sälja in) idén/produkten i en reklamfilm eller annons

MATERIAL/RESOURCES

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CnKeVs-_9zs

Film som förklarar hur du gör din ritning

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Rapport

Ritning

Reklamfilm/reklamannons

 

Uppgifter

 • Reklam

 • Läxa: Bestäm en produkt som du vill utveckla!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: