Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution 9mu

Skapad 2021-01-20 11:27 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 – 9 Bild
Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Kunskapen inom området går framåt enormt idag och det är många etiska frågor att ta ställning till hur vi ska använda oss av den nyvunna kunskapen.

Innehåll

Syfte

Under den här perioden ges förutsättningar att utveckla följande förmågor:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhälle

Tidsupplägg

Vi utgår från NE.

https://laromedel.ne.se/course/24162

Om man vill läsa på om genetik i en ytterligare källa rekommenderas Ugglans biologi

https://biologi.ugglansno.se/kurs-genetik/v.41 Genomgång av avsnitt 8.1-8.3 Vad är genetik, DNA,proteiner, celler.
v.42 Genomgång av avsnitt 8.4-8.6 i NE. Ärftliga egenskaper/Förändringar/ Arv och miljö
v.43 Fördjupningsområden: Genteknik, GMO, fosterdiagnostik, kloning, m.m.
v.44 Höstlov
v. 45 Fortsatt fördjupning
v.46 Tisdag prov Resonemang
v.47 Evolution : Genomgång av avsnitt 9.1-9.4 i NE. Läxa torsdag att förklara evolutionens mekanismer.
v.48 Måndag prov Begrepp inom genetik och evolution. Se separat dokument med alla begreppen samlade.

 

 Det centrala innehållet är:

• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

* Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

• De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biolog

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Vi kommer att gå igenom olika begrepp inom genetiken som du ska behärska. Sedan får du göra en fördjupning inom något forskningsområde som kommer redovisas muntligt i form av en diskussion i mindre grupp.

Viktiga saker att kunna

  • Du vet vad en cell är och kan använda ord som cellkärna, cellmembran och cellplasma och känner till något om hur cellen delar sig och kan skapa en kopia av sig själv 
  • Du kan berätta hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra egenskaper 
  • Du kan ge exempel på hur ett anlag ärvs med hjälp av ett korsningsschema 
  • Du känner till hur könet nedärvs 
  • Du kan diskutera några av genteknikens för- och nackdelar, risker och möjligheter
  • Du kan beskriva skillnaden mellan avel och genmodifiering
  • Du har fördjupad kunskap i några områden av den moderna gentekniken och kan resonera kring praktiska och etiska frågor rörande den moderna genteknikens tillämpningar, möjligheter och risker.

 

 

 

 

Matriser

Bl
Genetik och evolution 9Mu ht20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: