👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förståelse för och kunskap om bokstäver

Skapad 2021-01-20 11:46 i Knalleborgs förskola Ekerö
Förskola
En planering för hur Ekorren arbetar med barnens intresse för bokstäver.

Innehåll

Aktivitet: 

Förslag på aktiviteter:

- Vid vissa tillfällen när vi vilar efter lunch tittar vi på Bästa bokstaven och samtalar om den aktuella bokstaven.

- Vi har boksamtal där vi fokuserar på bokstäver, genom att ex, stanna upp och lyssna på hur en bokstav låter i ett ord från boken. Läsa böcker som berör bokstäver. ex. Barnens ABC, Snurrans ABC-bok, Det vilda alfabetet.

 

Mål (vad?):

Få förståelse för bokstäver och vad bokstäver har för betydelse för ord och kommunikation. Målet är att lära sig fler bokstäver än sin begynnelsebokstav. 

 

Syfte (varför?):

Redan i tidig ålder lära känna bokstäver, för att lägga en bra grund för framtida lärande ex. att läsa osv. Få en förståelse för skriftspråket som ett sätt att kommunicera på.

 

Organisation (hur?): 

För att ta reda på vad barnen har för kunskaper om bokstäver kan vi samtala i smågrupper och diskutera efter vilan. Vi gör tankekartor med vad barnen vet och sedan vad de har lärt sig om det vi precis gjort.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18