👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa låt

Skapad 2021-01-20 11:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Musik
Du ska skapa en egen låt.

Innehåll

Detta är en hemuppgift men vi kommer även använda lektionstid till viss del.

Du får välja på tre alternativ:

 

Gör en egen sång med egen melodi och text. Du får använda någon annans text om du vill. 

Låten ska innehålla minst ett intro, en vers och en refräng.

 

eller:

Gör en egen rap med egen text. Låten måste innehålla minst ett intro, en vers och en refräng. Det ska även finnas melodi någonstans i låten, t.ex. i refrängen.

 

eller:

skriv en instrumental låt t.ex. som filmmusik eller till en reklamfilm. Tänk på vilken känsla du vill förmedla till den som lyssnar på låten/ser reklamfilmen. Låten ska innehålla minst 2 delar + intro. Det behöver finnas en melodi.

 

 

Utvärdering:

I uppgiften ingår att du ska skriva ned dina planer, reflektioner samt en utvärdering när du är klar med din låt. Tänk på vilken funktion din låt ska ha och på vilket sätt du jobbar (t ex vilka svårighet som som du mött).

 

 

Redovisning:

Du ska göra en inspelning på din Ipad i Garageband 

eller en film på när du spelar och sjunger.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Skapa år9

Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg.
Genremedvetenhet och form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Musikens sammanhang och funktion
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget skapande.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget skapande.