👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v 3-6

Skapad 2021-01-20 12:04 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Analoga och digitala klockan

Innehåll

Mål

Efter detta arbetsområde ska barnen kunna:

  • läsa av hela den analoga klockan
  • läsa av hela den digitala klockan
  • skriva digital tid
  • använda tidsuppfattning i vardagen
  • läsa av enkla tidtabeller

 

Hur arbetar vi med området i skolan?

Till varje avsnitt finns en digital genomgång som vi inleder varje mattelektion med. Vi repeterar, förtydligar och löser uppgifter tillsammans på tavlan. Eleverna arbetar med blandade uppgifter i matteboken. Till varje avsnitt finns det två bas-sidor som alla arbetar med. Därefter väljer eleverna antingen att arbeta med öva-sida om de känner att de behöver öva mera alternativt att arbeta med en pröva-sida om de vill ha lite mer utmaningar. Eleverna arbetar även med olika mattespel, mattehäften och problemlösningskort. Eleverna arbetar även i par för att ge dem möjlighet att diskutera och sätta ord på olika lösningsalternativ. Vi använder Ipads för att befästa de olika momenten på olika sätt.

 

Hur bedömer vi eleverna?

Vi bedömer eleverna löpande under lektionerna samt genom en diagnossida som eleverna gör enskilt i slutet av arbetsområdet. 

 

Hur kan ni stötta ert barn hemma?

  • Det vore bra om barnen har tillgång till både analog och digital klocka i hemmet. Fråga gärna barnen om vad klockan är.