Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap: Snö o Is

Skapad 2021-01-20 12:08 i Adelsö förskola Ekerö
Mall till FÖPP SAM
Förskola
Projektarbete där vi skapar med is, snö och färger. Vi använder naturmaterial och lär oss om vattnets olika former. Hur och när fryser vatten? Vad händer med snö inomhus? Kan man skriva sitt namn i snön? Är bara några frågeställningar vi kommer försöka besvara i detta arbetsområde

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18):

Se nedan 

Barnens intresse för målet/målen:

Det har kommit snö ute och vi använder barnens glädje i lekandet med snö o is in i vår undervisning och barnens lärande. Vi bygger vidare på det intresset de visar och ger dem nya synsätt på snön och vattnets olika former. 

Barnens behov för målet/målen:

Barnen skall lära sig om naturen, våra olika årstider och vad som hör dem till. De får sedan använda sina tidigare förmågor, att till exempelvis skriva sitt namn, och göra det i en ny form.

 Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

se nedan


Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

Tigrarna:

1. måla i snön med våra grundfärger 

2. skriva sitt namn i snön

3. skriva alfabetet i snön och sjunga vår ABC-sång 

4. Skapa naturtavlor

5. Snöexperiment 

6. Måla istavlor 

7. Bygga olika världar/konstverk med snön

Kattungarna:

8. måla ett snöfall

9. måla med hjälp av målarfärg och skogsmaterial.

10. Utelek: stötta barnen att känna sin egen kroppskoordination 

11. Visa barnen att snö kan ta olika form, exempelvis när vi bygger en snöig tusenfoting. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: