Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga " En stad för alla"

Skapad 2021-01-20 13:09 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grupparbete där vi bygger en stad där alla kan finna ro och må bra. Vad behövs för att få livskvalitet? Arbete i 3D
Grundskola F – 8 Bild
Att planera och bygga en stad med alla behov kräver matematik, fysik, teknik och konst. Nu är dags för dig att bygga en stad och bygga ditt eget arkitektdesignade hus.

Innehåll

En stad för alla / Grupparbete

Vad skall finnas i en stad för att människorna skall trivas och må bra?

Tillsammans skapar ni hus, parker, kyrkor mm till er stad

Ni skall tänka på att använda rätt skala och planera noga hur staden skall vara uppbyggd.

I samarbete med tekniken, matematik och konst skapar vi  en stad med ljus och rinnande vatten.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att arbeta tredimensionellt.

Din förmåga att samarbeta i grupp.

Din förmåga att forma och skapa egna byggnader och miljöer.

Lösa problem och utveckla dina idéer.

Undervisning och arbetsformer

Genomgång: Vi pratar om olika material och tekniker för att bygga staden. Vi tittar på olika byggnader och arkitektur. Hur är städer planerade? Vi går igenom den pedagogiska planeringen.

Grupparbete: Vad skall finnas i staden. Bostadshus, parker, badhus mm. Vem bygger vad?

Enskilt arbete: Bygg på ditt eget bygge. Rita skisser och välj material mm.

Grupparbete: Sätt samman staden tillsammans.

Hjälpreda

 

https://youtu.be/_zYhh0ZHZnw

http://jonasbengtsson-ma1b.weebly.com/likformighet--skala.html

 

Bedömning

Hur du tagit ansvar för och arbetat med de olika delarna i arbetet.

Hur du fokuserat på uppgiften under lektionerna och drivit ditt arbete framåt.

Hur du kunnat samarbeta i gruppen.

Hur du har använt skala, area, omkrets och volym i ditt arbete.

Hur har du dokumenterat din arbetsprocess.

 Hur ska det bedömas?

Du kommer att få bedömning  och betyg i matematik, teknik och bild.

Se bedömning för bild.

 

Uppgifter

 • Dokumentera ditt arbete

 • Dokumentera ditt arbete

 • Dokumentera ditt arbete

 • Uppgift 2, bilden på byggnaden som du ska avbilda och dina första ritningar på di

 • Gruppens namn, skissen om stadsdelen och vem gör vad?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Arbetsmatris i bild 9, (arbetsprocessen)

Underkänd nivå
Grundläggande nivå
Ganska avancerad nivå
Avancerad nivå
.
Handledning, stöd och instruktion
Ej uppnått målen.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
Ej uppnått målen.
Har ibland egna idéer och l visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Materiel, tekniker och metoder
Ej uppnått målen.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Ej uppnått målen.
Kan ibland anpassa färg, och form till en helhet
Kan oftast anpassa färg, och form till en helhet
Kan alltid anpassa färg och form till enl helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: