👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med Teknik

Skapad 2021-01-20 13:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vardagliga föremål, konstruktioner, egna konstruktioner, dokumentation och tekniska system sammanvävt med muntliga presentationer.
Grundskola 4 Teknik
Med teknik kan människan förbättra och förenkla sin vardag, men vad är teknik? Vilka verktyg och system har vi skapat och varför? Varifrån har vi fått alla idéer? Hur fungerar den tekniken runt oss idag och hur påverkas vi av detta? Du kommer att få arbeta med teknikens utveckling, behov av teknik och teknikens funktioner.

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om vad teknik är och betyder och få möjlighet att utveckla ditt intresse för teknik och teknikens användningsområden i vardagen.

Du ska också få möjlighet att utveckla kunskap om teknikens historia och påverkan på samhället.

Centralt innehåll

Vi börjar temat med att fundera på vilken teknik vi har runt oss och vilka tekniska lösningar vi använder oss av. Vi kommer diskutera teknikens påverkan och teknikens utveckling i historien och fram till nutid. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • Titta på filmer
 • Göra olika teknikundersökningar och analyser av olika  tekniska föremål.
 • Arbeta med olika historiska viktiga tekniska uppfinningar och dess uppfinnare och se hur tekniska system som vi använder har förändrats.
 • diskussioner om teknikval och påverkan.

Bedömning

Du ska när arbetsområdet är klart:

 • kunna förklara vad teknik är 
 • kunna ge exempel på teknik vi använder oss av i vår vardag
 • kunna diskutera och resonera kring teknikutveckling (vad är det som gör att vi människor vill/behöver utveckla teknik, hur påverkar det oss människor, miljö och samhälle både om man funderar på det som är bra men också det som inte är bra.)
 • kunna förklara hur du ser på teknik och förklara varför du tycker som du gör.
 • kunna använda de begrepp vi arbetar med i området
 • kunna göra en enkel dokumentation, skiss, modell kring ett befintligt föremål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Ej godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Ny nivå
Beskriva och ge exempel
Du kan inte beskriva och ge exempel på vad teknik är.
Du kan beskriva och ge exempel på vad teknik är.
Du kan beskriva och ge flera exempel och utvecklar din beskrivning av vad teknik är.
Resonera om hur föremål och tekniska system förändrats över tid
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
esonemang om fördelar och nackdelar med teknikutveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Teknikutveckling
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Uppgifter
Du gör aldrig eller bara ibland dina uppgifter. Du lämnar inte in i tid.
Du gör alla dina uppgifter och lämnar in i tid.
Du gör alla dina uppgifter, lämnar in i tid och du utvecklar om lägger ner tid på ditt arbete.