👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering modersmål åk 3 VT 2021

Skapad 2021-01-20 13:47 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Muntligt berättande, ordförråd, läsning och skrivande
Grundskola 3 Modersmål
Samtal, nya ord, läsning och skrivande

Innehåll

 

 • Vi pratar om bilder, texter och vardagliga händelser och tittar på filmer
 • Vi tränar också på att ställa egna frågor till en film, text eller vardagliga händelser
 • Vi läser några enkla internationella sagor och andra  korta berättande texter. Vid textläsning fokuserar vi på längre ord och konsonant k, p, t i början av ordet .
 • Vi arbetar också med ord i texter, stavning av ord och skriver egna berättelser
 • Vi tränar på att stava ord med dubbelvokal, bokstäver och ljud O; U, Ü och õ och som förekommer i de texterna som vi har läst och K; P, T i början av ordet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3