👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bojens grovplanering- V.4 (2021)

Skapad 2021-01-20 13:51 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: lust att leka och lära, att utveckla ordförråd och förståelse för naturens olika kretslopp.

Innehåll

Datum: 25/02-29/01

Ansvarig: Bojens arbetslaget

Material: Böcker, lim, papper, leksaker, ipad, deg, sax.

Nulägesbeskrivning: Nu är det vintern, vilket innebära snö, is och vatten. Vi ska arbeta med tema " Snö och vinter " genom att observera, undersöka och upptäcka vad som händer under vintern årstiden genom bland annat lek utom hus, experiment, bilder och skapande aktiviteter.

Måndag: Utelek. Leker med snö eller vatten.

Tisdag: Läsargrupp . Vi ska läsa ny bok som heter " Babbas saker ". Vi fortsätter med att introducera och benämna de sakerna som finns i boken.

Onsdag: Gruppaktivitet: Vi delar in barnen i mindre grupp. De äldre barnen arbetar med saker ur boken " Babbas saker " genom att vi plocka några saker som barnen ska benämna och rita. De yngre barnen ska forma med hjälp av Play Doh deg.

Torsdag: Skapande: Vi klipper papper i cirklar i olika storlek som barnen limmar ihop till en snögubbe.

Fredag: Barnens val

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18