Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bojens grovplanering- V.4 (2021)

Skapad 2021-01-20 13:51 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: lust att leka och lära, att utveckla ordförråd och förståelse för naturens olika kretslopp.

Innehåll

Datum: 25/02-29/01

Ansvarig: Bojens arbetslaget

Material: Böcker, lim, papper, leksaker, ipad, deg, sax.

Nulägesbeskrivning: Nu är det vintern, vilket innebära snö, is och vatten. Vi ska arbeta med tema " Snö och vinter " genom att observera, undersöka och upptäcka vad som händer under vintern årstiden genom bland annat lek utom hus, experiment, bilder och skapande aktiviteter.

Måndag: Utelek. Leker med snö eller vatten.

Tisdag: Läsargrupp . Vi ska läsa ny bok som heter " Babbas saker ". Vi fortsätter med att introducera och benämna de sakerna som finns i boken.

Onsdag: Gruppaktivitet: Vi delar in barnen i mindre grupp. De äldre barnen arbetar med saker ur boken " Babbas saker " genom att vi plocka några saker som barnen ska benämna och rita. De yngre barnen ska forma med hjälp av Play Doh deg.

Torsdag: Skapande: Vi klipper papper i cirklar i olika storlek som barnen limmar ihop till en snögubbe.

Fredag: Barnens val

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: