👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet 2

Skapad 2021-01-20 13:54 i Roslags-Kulla skola Österåker
Övergripande pedagogisk planering för Livet i bokstavslandet, årskurs 2.
Grundskola 2 Svenska
I Livet i bokstavslandet får vi följa de olika karaktärerna Coco, Dani, Ami och Bruno och vad som händer i deras liv. Vi lär oss att skriva olika slags texter, läsförståelse och grammatik. Vi arbetar med läsebok och arbetsbok både enskilt och gemensamt. Vi kommer göra olika digitala övningar och gruppövningar för att utveckla läs- och skrivförmågan.

Innehåll

Lärandemål

- Skriva olika slags texter, exempelvis instruerande text, berättande text, beskrivande och förklarande text. 

- Använda stor bokstav, punkt och stava vanliga ord rätt. 

- Skriva enkla texter för hand med läslig handstil och på dator

- Skapa en röd tråd i sina texter med tydlig inledning, handling och avslutning. 

- Återge text både skriftligt och muntligt. 

- Ge respons och omdöme på sitt arbete och andras arbete.

- Utifrån respons bearbeta och förtydliga sin text. 

- Söka information ur hänvisad källa. 

- Läsa, lyssna och analysera olika texter.

- Läsa texter med flyt. 

 

Undervisning

- Lärarledda genomgångar. 

- Titta på tillhörande film för varje kapitel från Livet i bokstavslandet säsong 2.

- Läsa och gå igenom olika modelltexter, deras uppbyggnad och syften. 

- Göra digitala övningar som tillhör varje kapitel.

- Diskutera, samtala och arbeta tillsammans. 

- Skapa och bearbeta texter med olika uppbyggnader.

- Träna ord och begrepp på olika sätt. 

- Använda de olika läsförståelsestrategierna för att förstå olika texter vi läser. 

 

Bedömning

Vi kommer bedöma förmågorna genom: 

- Skriftliga kartläggningar. 

- Skriftliga arbeten som du skriver, att de innehåller inledning, tydlig handling och har en avslutning. 

- Att se om du skriver meningar på korrekt sätt med stor bokstav, punkt och stavar vanliga ord rätt. 

- Delaktighet och aktivitet under lektionerna. 

- Att du ska kunna ge respons på ditt och andras arbeten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Livet i bokstavslandet - Svenska

Nivå 1
Påbörjat
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3
Kunskapskrav åk 3
Läsa
Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv   3
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du läser texter på egen hand. Visar förståelse för textens innehåll genom att berätta något innehållet.
Du läser texter med flyt och kan använda dig av de olika lässtrategierna (spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären) Dessutom kan du föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och koppla detta till egna erfarenheter.
Lyssna
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du återberättar kortfattat text du lyssnat till och diskutera någon fråga utifrån texten.
Du återberättar text du lyssnat till och diskutera olika frågor utifrån texten.
Skriva
Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du skriver för det mesta med en läslig text.
Du skriver enkla texter med läslig handstil och på dator.
Språkets struktur
 • Sv   3
Eleven har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du använder stor bokstav och punkt i meningar. Blandar inte versaler eller gemener.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken i texter du skriver. Du stavar ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i texter rätt.
Berättande texter
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du skriver delvis en berättelse med röd tråd. Din berättelse har en inledning/avslutning.
Du skriver texter som har en röd tråd och som har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka fakta
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du söker med stöd information ur någon angiven källa och återger den med enkla meningar.
Du söker information ur någon angiven källa och återger då relevanta delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Bearbeta
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du ändrar och rättar i ditt arbete efter instruktioner från lärare eller annan elev.
Du ger utifrån givna frågor enkla omdömen om dina egna och andras texter. Utifrån respons Ändra och rättar du dina texter på ett enkelt sätt.
Delta aktivt i samtal
 • Sv   3
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Du är med när vi pratar om texter vi läst. Du svarar på frågor och ger kommentarer om texten. Du berättar och framför dina tankar och åsikter.
Du är med och pratar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter/säga vad du tycker. När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att innehåller tydligt framgår.
Ge och ta instruktioner
 • Sv   3
Du har påbörjat arbete mot färdigheten.
Följer instruktioner och arbetar tillsammans med andra när vi arbetar med interaktiva funktioner.
Du ger och tar muntliga instruktioner.