👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden klass 2-3 vt 2021

Skapad 2021-01-20 14:09 i Ulrika skola Linköping
Grundskola 2 – 3 Historia
Vi kommer att arbeta med livets uppkomst både den naturvetenskapliga teorin och olika skapelsemyter. Arbeta med den nordiska forntiden, från istid till och med järnåldern.

Innehåll

 

Mål 

Kunna beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Bedömning 

 • Genom att skapa bilder från de olika tidsepokerna visa att man förstår hur människor levde på forntiden.


 • Genom att skapa minst 2 olika tidslinjer visa att man kan använda en tidslinje. Ena tidslinje över det egna livet och en tidslinje över forntiden.

 

 • Att aktivt delta i samtalet kring livet förr.

 

Undervisning 

 • Fältstudie besök i Urskog, titta på inlandsisens spår såsom flyttblock och jättegrytor. 

 • Arbete med boken om SO

 • Filmer

 • skapande av tidslinjer, bilder och texter


Lärmiljö

Undervisningen kommer främst att ske i liten grupp med 5 elever i klass 2-3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3