👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin

Skapad 2021-01-20 14:15 i Modersmål Trelleborg
Pedagogisk planering för ämnet modersmål i mandarin på Trelleborgs kommun.
Grundskola 5 – 9 Modersmål
欢迎来到中文母语课! Hej och välkomna till modersmålsundervisning i mandarin! 写日记 Skrivregler- dagbok

Innehåll

Syfte

Syftet med modersmålsämnet enligt läroplan är att du

- kan använda språket både skriftligt och muntligt

- kan tala och skriva så att andra förstår vad du menar och få tilltro till din förmåga att uttrycka dig i olika sammanhang

- kan följa språkliga normer och regler

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Skrivregler- dagbok

I arbetsområdet ska du kunna:

 • skriftlig och muntlig redovisning om din text, läsa högt
 • tala och skriva om nummer, veckodagar, månader, väder
 • skriva dagbok med tillämpning av skrivregler och kinesiska teckens uppbyggnads regler
 • grammatik- modersmålet i jämförelse med svenska

 

Arbetsformer och materiel

  • gemensamma genomgångar om vad som kännetecknar dagbok. (datum, veckodag och väder)
  • individuellt arbete
  • muntliga och skriftliga redovisningar 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att jag uppmärksammar resultatet av dina uppgifter; hur du uttrycker dig i text muntligt och vilka språkspecifika drag du kan hantera.


Det som bedöms är:

 • din läs-och förståelseförmåga
 • din beskrivningar och berättarstruktur
 • hur väl hanterar du kinesiska tecken
 • ditt uttal 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9