👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2021-01-20 14:25 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Svenska
Vi ska läsa boken Det finns inga skridskor i öknen, svara på frågor i Classroom och samtala om/diskutera bokens innehåll.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur (…)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)
 • Skönlitteratur (...) från olika tider och skilda delar av världen.Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur (...).

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa olika texter

 • kunna förstå, tolka och diskutera det lästa

 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • läsa boken Det finns inga skridskor i öknen. Läsning sker i huvudsak under lektionstid, individuellt och i grupp.

 • samtala med dina klasskamrater om det ni läst och svara på frågor om bokens innehåll.

 

Redovisning

 • svara på frågor till boken/föra s k loggbok i ditt skrivhäfte. Dina svar ska lämnas in i Classroom för bedömning

 • delaktighet i gruppdiskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • att läsa skönlitteratur

 • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap

 • använda egna erfarenheter för att tolka det lästa

   

Matriser

Sv
Slutuppgift: Det finns inga skridskor i öknen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokens innehåll
Du har läst boken och skrivit en text.
Du gör enkla analyser av innehållet.
Du gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag samt visar på ett personligt förhållningssätt till texten.
Ditt skriftspråk
Du uttrycker egna åsikter, känslor kunskaper och idéer med ett enkelt och relativt korrekt skriftspråk.
Du arbetar medvetet med ditt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i skrift