👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 1: Språksociologi YVOBF20

Skapad 2021-01-20 14:28 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I det här momentet ska vi lära oss om olika språkliga variationer, som t.ex. dialekt, sociolekt och kronolekt. Vi startar momentet med en introduktionsföreläsning för att sedan arbeta med några språkliga variationer varje lektion. Momentet avslutas med en skriftlig examination.

Innehåll

Syfte

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

Centralt innehåll

  • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.

Examination

  • Skriftligt prov - torsdag 4/2.

Material 

Momentschema

 

vecka

måndag

tisdag

torsdag

4

Introduktion: planering och examination + introduktion till språksociologi/formellt och informellt språk, idiolekt, talat och skrivet språk, (makt?).


Titta på klipp på studi, läsa i boken.

Genomgång dialekt, sociolekt, sexolekt.


Läsning + uppgift

Genomgång kronolekt och etnolekt. 


Läsning + uppgift

5

Övningsprov + diskussion

Repetition språksociologi - lyssna på podd.

Prov

 

Matriser

Sva
Svenska som andraspråk 1: SpråksociologiYVOBF20

E
C
A
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.