👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F

Skapad 2021-01-20 14:40 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med att eleverna i förskoleklassen ska utveckla sitt intresse för matematik.
Grundskola F Matematik
Genom lek vill vi arbeta med matematik och få alla barn intresserade! Det ska vara roligt att lära sig nya saker!

Innehåll

Matematik

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Verksamhetens innehåll

Vad?

Du kommer få möjligheten att lära dig:

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Upptäcka mönster och konstruera egna mönster.
 • Sortera och klassificera (färg, form och storlek)
 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)
 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)
 • Känna till talområdet 0-10 (antal, siffror, dela upp talet)
 • Tidsuppfattning: Morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll, natt, dag, veckodagar, månader, årstider.

Hur?

Du kommer få arbeta på olika sätt:

 • Vi arbetar med dagar, månader, årstider & år i morgonsamlingen,
 • Vi har matematiksamlingar där vi "pratar" matte (tränar begrepp, komparationer osv)
 • Vi klipper, klistrar och konstruerar former och mönster
 • Vi använder vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp
 • Vi bygger och konstruerar
 • Vi spelar mattespel och lägger pussel
 • Vi använder plockmaterial i olika former för att göra mönster och sortera.
 • Vi arbetar med antalsuppfattning genom att koppla siffra med antal.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom skapande verksamhet och fotografering.

Uppgifter

 • v.5 Ipad och matematik

 • matematik och ikt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11